Order - ALLROUNDER SERVICE INT / ANIMAL SAFE
PL +48 518 169 638 UA +380 96 5553291 alldog.eu@gmail.com

Order

EN: Bellow details of the bank account number for booking
Advance payment / deposit 50 €. At least 5 days before departure. The advance payment (except in justified cases) in the case of – change of the date or resignation by the ordering party is non-returnable

PL: Poniżej szczegóły numeru konta bankowego do rezerwacji
Zaliczka / kaucja 50 €. Co najmniej 5 dni przed wyjazdem. Zaliczka (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków) w przypadku – zmiany terminu lub rezygnacji przez zamawiającego nie podlega zwrotowi

RU: Номер банковского счета для бронирования приведены ниже.
Предоплата / залог 50 €. Минимум за 5 дней до отъезда. Предоплата (за исключением обоснованных случаев) в случае – изменения даты или отказа заказчика возврату не подлежит


Account in EURO

ANIMAL SAFE PP
(company Name)
UA 79041 Lviv, Uliany Kravchenko 20a
(Company address)

UA143052990000026005031016696
(IBAN Code)
PBANUA2X
(Bank SWIFT Code)
JSC CB „PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
(Name of the bank, address)


Валюта: UAH

Найменування організації: ПП АНIМАЛ СЕЙФ
Код отримувача: 42814565
Назва банку: АТ КБ „ПРИВАТБАНК”
Рахунок отримувача: UA033052990000026007031005865


RU: в случае затруднений с оплатой – мы можем предоставить вам индивидуальный счет в ЕС
PL: w przypadku trudnosci z płatnością – możemy dac indywidualny rachunek w EU
EN: in case of difficulties with payment – we can give you an individual account in the EU